Disciplina Microchirurgie, Chirurgie vasculară și Metodologia cercetării științifice, Departamentul X