Curs realizat în cadrul proiectului POSDRU 78702 - DocMed.net - Parteneriat interuniversitar pentru creșterea calității și interdisciplinarității cercetării doctoralemedicale prin acordarea de burse doctorale