Disciplina: Chimie generală și anorganică

Dep: 1F

Obiectivele cursului:

- cunoaşterea şi prezentarea structurii şi funcţiilor vitaminelor şi mineralelor precum şi resursele vegetale;

- cunoaşterea corelaţiilor între structură şi funcţie; prezentarea  stărilor de hipo- şi avitaminoză, tulburări de aport vitaminic şi elemente minerale, inter-relaţii metabolice.

Les objectifs de la discipline:

- connaissance et présentation de la structure et des fonctions des vitamines et des minéraux, ainsi que des ressources végétales;

- connaître les corrélations entre structure et fonction et la présentation générale de l'hypo et de l'avitaminose, des troubles de l'apport en vitamines et en éléments minéraux, des interactions métaboliques.