Însușirea cunoștințelor de Medicină Dentară, a tehnicilor și materialelor utilizate de-a lungul timpului în diferitele sfere de activitate specifice acestui domeniu.