DISC: MANAGEMENT, LEGISLAȚIE ȘI COMUNICARE + MEDICINĂ DENTARĂ PREVENTIVĂ/COMUNITARĂ

DEP: 1MD

Obiectivul general al disciplinei constă în cunoaşterea conceptelor specifice managementului comunicării în promovarea sănătății, a tehnicilor și abilităților de comunicare. 

Obiectivele specifice ale acestei discipline constau în:

- înțelegerea conceptului de comunicare și a mijloacelor utilizate în comunicare;

- cunoașterea formelor de comunicare; 

- cunoașterea și aprofundarea funcțiilor comunicării;

- înțelegerea conexiunii educație-comunicare în promovarea sănătății;

-cunoașterea noţiunilor de promovarea sănătăţii şi educaţie în promovarea sănătăţii;

- cunoașterea principiilor și obiectivelor promovării sănătăţii.