Disciplina Chirurgie Plastică, Departament X

Modul cu Microchirurgie reconstructivă

 

FIŞA DISCIPLINEI

 

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA

Facultatea

FACULTATEA DE MEDICINA

Specializarea

MEDICINA GENERALA

I.

Denumire disciplină

CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină

Semestrul2)

Categoria3)

Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

 

I

D.O.

 

2

-

1

-

III.

Statut disciplină

Obligatorie

Opţională

Facultativă

(se marchează cu x)

 

x

 

IV.

Titular disciplină

 

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Numele şi prenumele

BRATU TIBERIU

 

 

 

Instituţia

UMFT

 

 

 

Catedră/Departament

DEPARTAMENT CHIRURGIE II

 

 

 

Titlul ştiinţific

PROF.DR.

 

 

 

Gradul didactic

 

 

 

 

Încadrarea (norma de bază/asociat)

 

 

 

 

Vârsta

59

 

 

 

V.

Obiectivele disciplinei : insusirea unor notiuni de baza legate de patologia tratata in cadrul Chirurgiei Plastice, in speta chirurgia mainii (acut si cronic), chirurgia arsurilor si sechelelor post-combustionale, chirurgia reconstructiva, tumori ale pielii si tesuturilor moi, chirurgia estetica; cunoasterea atitudinilor specifice prespital si de urgenta in cazurile acute.   

VI.

Conţinutul disciplinei

Nr. ore/săpt.

VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

1.              Chirurgia mainii – notiuni introductive, anatomie, traumatologie

2

2.              Chirurgia reconstructiva a membrelor,

2

3.              Arsurile I

2

4.              Arsurile II

2

5.              Sechelele post-combustionale. Maladie Dupuytren, contractura Volkmann

2

6.              Infectiile pielii si tesutului celular subcutanat. Tumorile pielii si tesutului celular subcutanat

2

7.              Chirurgia estetica

2

VI.2. Seminar (dacă este cazul)

 

-

 

VI.3. Lucrări de laborator (dacă este cazul)

 

1. Fasciectomie partiala maladie Dupuytren – Prezentare de caz

2

2. Debridare excizionala arsura termica – Prezentare de caz

2

3. Decompresie canal carpian – prezentare de caz

2

4. Reconstructia de san

2

5. Transfer microchirurgical tesut autolog I (replantarea) – prezentare de caz

2

6. Transfer microchirurgical tesut autolog II  (reconstructia la nivelul capului si gatului) –prezentare de caz

2

7. Expansiunea tisulara – prezentare de caz

2

VI.4. Tematică proiect (dacă este cazul)

 

-

 

VII.

Bibliografie:

Suport curs – electronic si redactat

  1. J.G. McCarthy -Plastic Surgery, Ed. W.B. Saunders
  2. R. Tubiana -La main
  3. G.S. Georgiade, N.G. Georgiade, R. Riefkohl, W.J. Barwick -Textbook of Plastic, Maxillofacial and Reconstructive Surgery, Ed. Williams&Wilkins
  4. D.P. Green - Operative Hand Surgery, Ed. Churchill Livingstone
  5. B.M. Achauer, E. Eriksson, B. Guyuron, J.J. Coleman, R.C. Russell, C.A. Voucher Kolk -Plastic Surgery indications, operations and outcomes, Ed. Mosby
  6. D. Herndon -Total Burn Care, Ed. W.B. Saunders
  7. B. Stranch, L.O. Vasconez, E.J. Hall Findlay -Grabb\'s Encyclopedia of Flaps, Ed. Little, Brown&Co.
  8. S.J. Mathes, F. Nahai -Clinical Applications for Muscles and Musculocotaneous Flaps, Ed. Mosby

 

VIII.

 

Modul de transmitere a informatiilor

Forme de activitate

Metode didactice folosite

Curs

Prezentare tip Power Point

Seminar

-

Laborator

Prezentare tip Power Point, prezentare video

Proiect

-

IX.

Evaluare

Forme de activitate

Evaluare

% din nota finală

Examen, colocviu, verificare periodica

Test grila 50 intrebari

-       promovare nota 5 : 10 intrebari corecte

-       nota 10 : peste 45 intrebari corecte

90%

Seminar

-

-

Laborator

Participare activa in cadrul lucrarilor de laborator si prezentare in garda.

10%

Proiect

-

-

Abilităţi dobândite de student:

Recunoasterea patologiei aferente disciplinei de Ch.Plastica, examen obiectiv mana si arsuri, atitudine de urgenta in prespital si spital – cazuri acute.

Data:                                                                                        Titular curs,

22.10.2014                                                                    Prof.Univ.Dr.Med Bratu Tiberiu

Plastic Surgery - english section