Disciplina Chirurgie I, Departamentul X

MODUL cu Chirurgie Cardiovasculară și Chirurgie II

Obiectivele disciplinei : Cunoaşterea aspectelor esenţiale clinice, biologice şi paraclinice  ale bolilor chirurgicale. Prezentarea tipurilor de operaţii prin care se tratează afecţiunile chirurgicale în scopul dezvoltării gândirii chirurgicale. Coroborarea tuturor elementelor  clinice şi paraclinice, făcută logic, în vederea stabilirii diagnosticului  bolilor chirurgicale, în cadrul stagiilor clinice, prin prezentări de cazuri, referate. Activitatea practică , la patul bolnavului, participarea la diversele manevre chirurgicale şi explorări specifice.