Disciplina Limbi moderne și limba română, Departamentul XVI