Disciplina Limbi moderne și limba română, Departament XVI