DISC:Botanică farmaceutică

DEP: 1F

Cursul permite insuşirea aspectelor fundamentale privind citologia, histologia şi anatomia plantelor cu scopul de a putea efectua analiza şi controlul microscopic al produselor vegetale de interes farmaceutic.

Sunt prezentati termenii de specialitate botanici care sunt folositi la identificarea şi descrierea plantelor medicinale.

Botanica II are ca obiective: 

Cunoaşterea principalelor specii vegetale furnizoare de medicamente, sub raportul apartenenţei taxonomice, a caracterelor biologice.

Deţinerea unor noţiuni fundamentale de compoziţie, acţiune şi utilizare a plantelor