DISC: ANALIZA MEDICAMENTULUI, CHIMIA MEDIULUI ȘI ALIMENTULUI

DEP: 1F

Cursul de Istoria Farmaciei asigură o pregătire teoretică și dobândirea unor cunoștințe referitoare la istoria farmaciei și a medicamentului precum și a principalelor implicații ale personalităților marcante asupra dezvoltării științifice din acest domeniu de-a lungul timpului.  De asemenea este important pentru înțelegerea rolului farmacistului în istoria universală.