DISC: Chimie generală și anorganică

DEP: 1F

Studiul chimiei generale îl va familiariza pe studentul de la Facultatea de Farmacie cu noţiunea de atom, structura atomului şi modele atomice.  Vor fi studiate structura nucleului atomic şi a învelişului electronic, precum şi principiile care stau la baza ocupării cu electroni a învelişului electronic. Un alt capitol important îl reprezintă studiul legăturii chimice, care îşi propune familiarizarea studenţilor cu tipurile de legătură chimică şi principalele caracteristici ale acestora. 

 

Studiul chimiei anorganice îl va familiariza pe studentul de la Facultatea de Farmacie cu proprietăţile a peste o sută de elemente, de la metale cu reactivitate foarte ridicată (cum este sodiul) la nemetale extrem de reactive, agresive (cum este fluorul) sau  gaze nereactive (cum sunt gazele nobile). Este disciplina care pune bazele cunoaşterii structurii atomilor şi a elementelor, cunoştinţe utilizate apoi la celelalte discipline farmaceutice de specialitate.