Disciplina Microchirurgie, Chirurgie vasculară și Metodologia cercetării științifice, Departament X