Disciplina Medicină Internă, Endocrinologie, Ftiziologie/Internal medicine, endocrinology and phthisiOLOGY