Cursul se adresează medicilor rezidenți și doctoranzilor, precum și studenților din anii terminali.