Cursuri adresate studenților, indiferent de specializarea acestora sau ciclul de studii.

An organizational framework facilitating the participation of students on research projects.