"Calitate și competență profesională europeană în educația medicală și în managementul activităților educaționale"

Platforma Moodle a Centrului de Învățământ Virtual, găzduită de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeș" Timişoara, reprezintă un instrument modern de învățare și comunicare, pus la dispoziția studenților și cadrelor didactice din toate universitățile partenere EMediqual.

Omite ştiri site

Ştiri site

Focsa Mircea
Accesul la cursurile online și la Centrul de Asistență Moodle
de către Mircea FOCȘA- joi, 11 septembrie 2014, 17:05
 

În perioada vacanței platforma Moodle este în curs de actualizare. Din acest motiv accesul studenților la cursuri a fost temporar suspendat. Până la definitivarea orarului pentru anul universitar 2014-2015, titularii de curs pot desfășura acțiuni de mentenanță (editare, salvare/backup, golire sau...

Citeşte continuarea acestui subiect
(149 cuvinte)
 

Omite cursuri