"Calitate și competență profesională europeană în educația medicală și în managementul activităților educaționale"

Platforma Moodle a Centrului de Învățământ Virtual, găzduită de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeș" Timişoara, reprezintă un instrument modern de învățare și comunicare, pus la dispoziția studenților și cadrelor didactice din toate universitățile partenere EMediqual.

Omite ştiri site

Ştiri site

Focsa Mircea
Accesul la cursurile online și la Centrul de Asistență Moodle
de către Mircea FOCȘA- miercuri, 24 septembrie 2014, 09:52
 

Accesul la cursuri va fi posibil treptat, in decursul urmatoarelor saptamani, prioritar pentru cursurile care au continut. 

Pentru orice probleme legate de autentificare, gestiunea conturilor sau a resurselor vă puteți adresa Centrului de Asistență Moodle, care funcționează în clădirea Medicină ...

Citeşte continuarea acestui subiect
(97 cuvinte)
 

Omite cursuri